Başa dön

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde mail ile yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. MedyaNet eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.
Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde mail ile yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. MedyaNet eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, T.C. Kimlik Numarası, Fotoğraf, Uyruk (CV'de yazıyorsa)
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası Ev Telefonu Numarası Sosyal Medya Hesap İsimleri
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Askerlik Durumu, Eğitim Geçmişi ve Detayları, Referans Bilgileri, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Özgeçmiş Bilgileri
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Diploma Bilgileri Gidilen Kurs Bilgileri Meslek İçi Eğitim Bilgileri Sertifikalar Yabancı Dil Bilgisi Bilgisayar Kullanım Bilgisi
Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Engellilik Raporu
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz, MedyaNet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
* Engellilik raporu bakımından kanunlarda açıkça öngörülmesi
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz tarafınızca başvuru sırasında beyan edilen diğer belgeler ve Özel İstihdam Büroları (örn. Linkedin, Kariyer.net gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, T.C. Kimlik Numarası, Fotoğraf, Uyruk (CV'de yazıyorsa)
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası Ev Telefonu Numarası Sosyal Medya Hesap İsimleri
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Diploma Bilgileri Gidilen Kurs Bilgileri Meslek İçi Eğitim Bilgileri Sertifikalar Yabancı Dil Bilgisi Transkript Belgesi Bilgisayar Kullanım Bilgisi
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz, MedyaNet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
* Engellilik raporu bakımından kanunlarda açıkça öngörülmesi
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tarafınızca gönderilen özgeçmişler ve doldurduğunuz staj başvuru formu vasıtasıyla toplanmaktadır..
Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılacak çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler https://www.medyanetbrandstudio.com/cerez-politikasi adresinde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi İletişim Adresi Cep Telefonu Numarası
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Pazarlama Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Çerez Kayıtları
Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz, MedyaNet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 5651 sayılı kanun ve diğer mevzuatlar kapsamındaki yükümlülükler için:

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
* Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.,
Kanuni yükümlülükler dışında kalan veriler:
* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, çevrimiçi elektronik formlar ile (örn. web sitesi iletişim formu) veya diğer web teknolojileri ile (örn. çerezler) toplanmaktadır.
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Ii̇lişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi İletişim Adresi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi İş Telefonu Numarası Cep Telefonu Numarası Faks Numarası
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri Ii̇lişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileri
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal Ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal Ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
Hukuki İşlem Bilgileri (Uyuşmazlık Halinde)
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler Dava Dosyasındaki Bilgiler Maaş Haczi vb. ile İlgili Kayıtlar İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Fatura, senet, çek bilgileri
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz, MedyaNet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi
* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında (örn. şikayet yönetimi, memnuniyet anketleri, vb.), satış sürecinde dijital ve basılı formlar (örn. sözleşmeler), çevrimiçi elektronik formlar (örn. web sitesi iletişim formu) ve çağrı merkezi ile yapılan konuşmaların kaydı ile toplanmaktadır.
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileri
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
Müşteri İşlem Bilgileri (Uyuşmazlık Halinde)
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Fatura, senet, çek bilgileri
Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz, MedyaNet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında (örn. şikayet yönetimi, memnuniyet anketleri, vb.), satış sürecinde dijital ve basılı formlar (örn. sözleşmeler), çevrimiçi elektronik formlar (örn. web sitesi iletişim formu) ve çağrı merkezi ile yapılan konuşmaların kaydı ile toplanmaktadır.
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Pozisyon/Unvan
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz, MedyaNet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ürün veya hizmet satın alım sürecinde Web uygulamaları, sözleşmelerle, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar) ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Araç Plaka Bilgisi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası Faks Numarası
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki İşlem Bilgileri (Uyuşmazlık Halinde)
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz, MedyaNet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
* Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, sözleşmelerle ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad
Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi,Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
CCTV Kayıt Bilgileri
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliği Temini,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz, MedyaNet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz basılı formlar aracılığıyla ve beyanınız doğrultusunda toplanmaktadır.
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliği Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Cihaz MAC Adresi, Elektronik İletişim Kayıtları (Kullanım dökümleri gibi) Trafik bilgisi, Office 365 kapsamında E-posta bilgileri (mailin tarihi, gönderen, alıcı, konu başlığı, mail ID)
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
CCTV Kayıt Bilgileri
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliği Temini,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Ziyaret Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ziyaret edilen kişi Ziyaret nedeni Ziyaret süresi Ziyaret tarihi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,Fiziksel Mekan Güvenliği Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Denetim Soruşturma İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz, MedyaNet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
* Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz basılı formlar aracılığıyla ve beyanınız doğrultusunda toplanmaktadır.


Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Kişisel verileriniz,

● Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve /denetimi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ve
● Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklılıklarımız’a
● Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, logistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve amaçlarıyla birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları’na
● Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yönetim Kurulu’na
● Yalnızca Çalışan Adayları’na ait kişisel veriler bu konuda verecekleri izne bağlı olarak; grup şirketlerinin daha etkili insan kaynakları politikası ve süreçleri yürütmesi, gerektiğinde iş başvurusu olumsuz sonuçlanan Çalışan Adayı’na diğer grup şirketlerimiz içerisinde alternatif ya da daha iyi bir pozisyon için teklif sunulabilmesi ve aday havuzu oluşturulabilmesi amaçlarıyla Grup Şirketlerimiz’e

aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Aşağıdaki kişi kategorileri kapsamında yer alan kişisel verileriniz; Şirket’imizin aldığı bulut servis sağlayıcı hizmetleri kapsamında e-mail gönderilmesi sırasında KVKK’nın 9.maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışına aktarılacaktır:
● Kimlik
● İletişim
● Özlük
● Hukuki İşlem Bilgileri
● İşlem Güvenliği Bilgileri
● Mesleki Deneyim Bilgileri
● Müşteri İşlem Bilgileri
● Görsel ve İşitsel Kayıtlar
● Fiziksel Mekân Güvenliği
Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi;
● Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile 100. Yıl Mahallesi 2264 Sokak No:1 Demirören Medya Center Bağcılar – İstanbul adresine göndererek,
● Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Demirören Reklam ve Yatırım A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle demirorenreklam@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
● İlgili Kişi tarafından Demirören Reklam ve Yatırım A.Ş.ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden bilgi@medyanetbrandstudio.com adresimize göndererek

Demirören Reklam ve Yatırım A.Ş.ye iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.


Geçerlilik
Aydınlatma Metni MedyaNet tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. MedyaNet, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. MedyaNet tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://medyanetbrandstudio.com/privacy-policy adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.